Utökad lagerkapacitet med fokus på effektivitet

Efter att ha växt i snabb takt har behovet av större lager blivit påtagligt. Vi utökar nu med ytterligare ett lager i Örebro som kompletterar vårt huvudlager.

Med fokus på snabbare, säkra och effektiva lagerflöden har vi nu större kapacitet och kan bättre serva våra kunder.


Service:

År:

Lager

2020