partner / entreprenör / leverantör montör / konstruktör / planritare projektledare / designutvecklare webdesigner / visualiserare

Nitton93 är ett av Skandinaviens ledande bolag inom inredning för butik, restaurang och offentlig miljö. Bolaget lever och utvecklas som partner till våra kunder i brytpunkten av det lilla bolagets flexibilitet och det stora bolagets styrka när det kommer till hantering.

I ett landskap där den fysiska handeln förändras snabbt har vi förmågan att tillsammans med kunderna utvecklas utifrån marknadens behov. Vår främsta styrka är det långsiktiga partnerskapet och den gemensamma drivkraften att leverera upplevelser.

Kompletta lösningar inom kök och restaurang

Vi erbjuder en helhetslösning med allt från köksmaskiner till inredning och möbler av kända tillverkare. Som restaurangkund hos oss får du tillgång till hela bolagets kompetens och möjlighet till ett rikstäckande servicenät. Tillsammans kan vi skapa unika konceptuella lösningar, eller enklare och redan väl beprövade inom restaurangbranschen.

Utveckling som förstärker butiksupplevelsen

Vi hjälper våra kunder att utveckla säljande upplevelser och repeterbara lösningar inom ramen för sitt varumärke. Tillsammans identifierar vi behovet och skapar den unika känslan med rätt funktion. Vi är en utvecklingspartner med kunskap inom allt från exponering till produktion.

Helhetspartner för bygg och montage

I såväl nyetableringar och ombyggnationer kan vi fungera som en helhetspartner och en totalentreprenör. Vi utför allt från iordningsställande av lokal, bygg, montage, varuläggning, projektering mm. Tack vare vårt breda nätverk och etablerade kontakter kan vi klara av komplexa uppdrag.

3D-visualiseringar och säljdrivande planritningar

Vi använder ofta visualiseringar för att presentera en konceptutveckling, en interiör eller som beslutsunderlag. Vi skapar säljdrivande butikslayouter med bra flöden utifrån lokalens förutsättningar för både nya butikskoncept som ombyggnationer. Vi erbjuder även kompletta ritningspaket inom bygg, belysning, vvs mm.

New business

Vi är öppna för nya samarbeten och möjligheter. Är du intresserad av ett samarbete eller veta mer om vad vi har att erbjuda?