BETTER TOGETHER

Lång erfarenhet som konceptutvecklare inom Stadium

Annica Selberg, Projektledare på Nitton93 med lång erfarenhet som konceptutvecklare inom Stadium.

Vad har du tagit med dig för erfarenheter från din tid på Stadium?

– Jättemycket! Både kunskap gällande butiksinredning men också erfarenheter av retail, hur kan man inspirera kunden, skapa en trevlig miljö så vi blir kundens förstahandsval. Där är butikskonceptet en viktig del. Man får aldrig känna sig färdig med ett butikskoncept, det finns alltid möjligheter att vidareutveckla och det är viktigt att hänga med tiden.

Var hittar du din inspiration?

– Det kan vara allt möjligt, en miljö både ute och inne. När jag jobbade på Stadium inspirerades jag ofta av andra brancher inom retail men också hotell, restauranger, event eller mässor som man sedan kunde ta till sportens värld.

"Man får aldrig känna sig färdig med ett butikskoncept, det finns alltid möjligheter att vidareutveckla."

Vad tycker du att framtida butikskoncept ska innehålla?

– För att locka kunden till den fysiska butiken så är butiksmiljön väldigt viktig, känslan ska vara att här får jag mer inspiration än om jag tittar på nätet. Skapa mervärden något utöver det vanliga. Det personliga mötet är också viktigt.