partner / entreprenør / leverandør montør / konstruktør / plantegner prosjektleder / designutvikler webdesigner / visualiserer

Nitton93 er et av Scandinavias ledende foretak innen innredning for butikker, restauranter og offentlige miljøer. Foretaket lever og utvikler seg som partner for kundene sine i brytningspunktet mellom fleksibiliteten til små foretak og styrken til store når det gjelder prosesser og utførelse.

I et landskap der den fysiske handelen er i rask endring har vi, i samarbeid med kundene, evnen til å utvikle oss utfra markedets behov. Vår fremste styrke er det langsiktige partnerskapet, og den felles drivkraften er å levere opplevelser.

Komplette løsninger innen kjøkken og restaurant

Vi tilbyr helhetsløsninger med alt fra kjøkkenmaskiner til innredning og møbler fra kjente produsenter. Som restaurantkunde hos oss får du tilgang til hele foretakets kompetanse og muligheten til et landsdekkende servicenettverk. Sammen kan vi skape unike konsepter eller enklere og allerede godt utprøvde løsninger til restaurantbransjen.

Utvikling som forsterker butikkopplevelsen

Vi hjelper kundene våre med å utvikle opplevelser som selger og repeterbare løsninger som er tilpassete varemerket deres. Sammen identifiserer vi behovet og skaper den unike følelsen med de riktige funksjonene. Vi er en utviklingspartner med kunnskap om alt fra eksponering til produksjon.

Totalpartner for bygg og montasje

Både ved nyetableringer og ombyggingsprosjekter kan vi fungere som totalpartner og -entreprenør. Vi utfører alt fra forberedelse av lokaler, bygg, montasje, varelegging, prosjektering m.m. Takket være vårt store nettverk og gode, etablerte kontakter kan vi utføre komplekse oppdrag.

3D-visualiseringer og salgsdrivende plantegninger

Vi bruker ofte visualiseringer for å presentere en konseptutvikling, et interiør eller som beslutningsgrunnlag. Vi lager salgsdrivende butikklayouter med god flyt utfra lokalets forutsetninger, både for nye butikkonsepter og ombyggingsprosjekter. Vi tilbyr også komplette tegningspakker innen bygg, belysning, VVS m.m.

New business

Vi er åpne for nye samarbeid og muligheter. Er du interessert i et samarbeid, eller vil du vite mer om hva vi har å tilby?