Better Together

Här kan du dela med dig av förslag och idéer kring något du sett eller tänkt på som kan bli bättre. Allt från hur vi jobbar till rutiner, bemötanden, effektivisering eller något helt nytt. Det kan vara högt och lågt, ibland kan en detalj göra stor skillnad.

Vi tar tacksamt emot alla förslag och tar upp dom på nästkommande ledningsgruppsmöte för diskussion. Förslagen diskuteras och besvaras sedan i det forum som är lämpligast, tex. måndagsmötet, avdelningsmöte, APT eller liknande.

Du väljer själv om du vill skriva ditt namn eller vara anonym.