Viska

Här finns en möjlighet att rapportera något du sett eller hört som inte känns bra, något du är orolig för eller något som inte fungerar. Du kan även skriva här om du blivit utsatt för något. Ordet är fritt och vi vill gärna att saker ska komma upp till ytan så att vi har möjlighet att agera och åtgärda fel och brister. Viskningen hanteras med anonymitet och vilka åtgärder som görs bedöms från fall till fall. Information delas till ledning/ägare/styrelse utifrån noggranna avvägning.

Visselblåsa

Viska är vår funktion för att visselblåsa Nitton93. Här kan du rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen ska kunna användas i de fall där det inte hjälper att rapportera internt, men också i andra fall – till exempel om den information som rapporteras inte är lämplig att rapportera om internt. Ingen som slår larm riskerar repressalier. Kryssa i rutan för att markera att det är en visselblåsning.

Läs mer om visselblåsning på Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/